• Open access free of charge
  • Free and high quality figure editing
  • Free widest possible global promotion for your research

Most Cited

1
Projection micro stereolithography based 3D printing and its applications
Qi Ge, Zhiqin Li, Zhaolong Wang, Kavin Kowsari, Wang Zhang, Xiangnan He, Jianlin Zhou, Nicholas X Fang
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab8d9a
2
Towards atomic and close-to-atomic scale manufacturing
Fengzhou Fang, Nan Zhang, Dongming Guo, Kornel Ehmann, Benny Cheung, Kui Liu, Kazuya Yamamura
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0dfc
3
Emerging miniaturized energy storage devices for microsystem applications: from design to integration
Huaizhi Liu, Guanhua Zhang, Xin Zheng, Fengjun Chen, Huigao Duan
2020, 2(4). doi: 10.1088/2631-7990/abba12
4
Sub-10 nm fabrication: methods and applications
Yiqin Chen, Zhiwen Shu, Shi Zhang, Pei Zeng, Huikang Liang, Mengjie Zheng, Huigao Duan
2021, 3(3). doi: 10.1088/2631-7990/ac087c
5
Manufacturing technologies toward extreme precision
Zhiyu Zhang, Jiwang Yan, Tsunemoto Kuriyagawa
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab1ff1
6
Bioinspired micro/nanostructured surfaces prepared by femtosecond laser direct writing for multi-functional applications
Yiyuan Zhang, Yunlong Jiao, Chuanzong Li, Chao Chen, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, Jiaru Chu
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab95f6
7
Multi-sensor measurement and data fusion technology for manufacturing process monitoring: a literature review
Lingbao Kong, Xing Peng, Yao Chen, Ping Wang, Min Xu
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab7ae6
8
Electrostatic atomization minimum quantity lubrication machining: from mechanism to application
Wenhao Xu, Changhe Li, Yanbin Zhang, Hafiz Muhammad Ali, Shubham Sharma, Runze Li, Min Yang, Teng Gao, Mingzheng Liu, Xiaoming Wang, Zafar Said, Xin Liu, Zongming Zhou
2022, 4(4). doi: 10.1088/2631-7990/ac9652
9
An overview of laser-based multiple metallic material additive manufacturing: from macro- to micro-scales
Chao Wei, Zhizhou Zhang, Dongxu Cheng, Zhe Sun, Menghui Zhu, Lin Li
2021, 3(1). doi: 10.1088/2631-7990/abce04
10
A review on microstructures and properties of high entropy alloys manufactured by selective laser melting
Chen Zhang, Junkai Zhu, Huai Zheng, Hui Li, Sheng Liu , Gary J Cheng
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab9ead
11
Micromanufacturing of composite materials: a review
Mahadi Hasan, Jingwei Zhao , Zhengyi Jiang
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0f74
12
Developments and perspectives on the precision forming processes for ultra-large size integrated components
Shijian Yuan, Xiaobo Fan
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab22a9
13
A critical review on the chemical wear and wear suppression of diamond tools in diamond cutting of ferrous metals
Guo Jiang, Zhang Jianguo, Pan Yanan, Kang Renke, Namba Yoshiharu, Shore Paul, Yue Xiaobin, Wang Baorui, Guo Dongming
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab5d8f
14
Creep feed grinding induced gradient microstructures in the superficial layer of turbine blade root of single crystal nickel-based superalloy
Qing Miao, Wenfeng Ding, Jiuhua Xu, Lijie Cao, Hongcai Wang, Zhen Yin, Chenwei Dai, Weijie Kuang
2021, 3(4). doi: 10.1088/2631-7990/ac1e05
15
Underwater persistent bubble-assisted femtosecond laser ablation for hierarchical micro/nanostructuring
Dongshi Zhang, Bikas Ranjan, Takuo Tanaka, Koji Sugioka
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab729f
16
A review on glass welding by ultra-short laser pulses
Kristian Cvecek, Sarah Dehmel, Isamu Miyamoto, Michael Schmidt
2019, 1(4). doi: 10.1088/2631-7990/ab55f6
17
Effects of laser scanning strategies on selective laser melting of pure tungsten
Dongdong Gu, Meng Guo, Hongmei Zhang, Yixuan Sun, Rui Wang, Lei Zhang
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab7b00
18
Recent progress in laser texturing of battery materials: a review of tuning electrochemical performances, related material development, and prospects for large-scale manufacturing
Wilhelm Pfleging
2021, 3(1). doi: 10.1088/2631-7990/abca84
19
Atomic and close-to-atomic scale manufacturing: perspectives and measures
Fengzhou Fang
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/aba495
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:7
 • To
 • Go