• Open access free of charge
 • Free and professional English polishing
 • Free and high quality figure editing
 • Free widest possible global promotion for your research

Most Cited

1
Towards atomic and close-to-atomic scale manufacturing
Fengzhou Fang, Nan Zhang, Dongming Guo, Kornel Ehmann, Benny Cheung, Kui Liu, Kazuya Yamamura
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0dfc
2
Projection micro stereolithography based 3D printing and its applications
Qi Ge, Zhiqin Li, Zhaolong Wang, Kavin Kowsari, Wang Zhang, Xiangnan He, Jianlin Zhou, Nicholas X Fang
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab8d9a
3
Ultrafast dynamics observation during femtosecond laser-material interaction
Baoshan Guo, Jingya Sun, YongFeng Lu, Lan Jiang
2019, 1(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab3a24
4
Manufacturing technologies toward extreme precision
Zhiyu Zhang, Jiwang Yan, Tsunemoto Kuriyagawa
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab1ff1
5
A review on glass welding by ultra-short laser pulses
Kristian Cvecek, Sarah Dehmel, Isamu Miyamoto, Michael Schmidt
2019, 1(4). doi: 10.1088/2631-7990/ab55f6
6
Meniscus fabrication of halide perovskite thin films at high throughput for large area and low-cost solar panels
Xuezeng Dai, Yehao Deng, Charles H Van Brackle , Jinsong Huang
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab263e
7
Micromanufacturing of composite materials: a review
Mahadi Hasan, Jingwei Zhao , Zhengyi Jiang
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0f74
8
Developments and perspectives on the precision forming processes for ultra-large size integrated components
Shijian Yuan, Xiaobo Fan
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab22a9
9
Hybrid femtosecond laser three-dimensional micro-and nanoprocessing: a review
Koji Sugioka
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0eda
10
The ‘skin effect’ of subsurface damage distribution in materials subjected to high-speed machining
Bi Zhang, Jingfei Yin
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab103b
11
Self-limiting laser crystallization and direct writing of 2D materials
Zabihollah Ahmadi, Baha Yakupoglu, Nurul Azam, Salah Elafandi , Masoud Mahjouri-Samani
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0edc
12
Precise assembly and joining of silver nanowires in three dimensions for highly conductive composite structures
Ying Liu, Wei Xiong, Da Wei Li, Yao Lu, Xi Huang, Huan Liu, Li Sha Fan, Lan Jiang, Jean-François Silvain, Yong Feng Lu
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab17f7
13
Effects of laser scanning strategies on selective laser melting of pure tungsten
Dongdong Gu, Meng Guo, Hongmei Zhang, Yixuan Sun, Rui Wang, Lei Zhang
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab7b00
14
Underwater persistent bubble-assisted femtosecond laser ablation for hierarchical micro/nanostructuring
Dongshi Zhang, Bikas Ranjan, Takuo Tanaka, Koji Sugioka
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab729f
15
Material embrittlement in high strain-rate loadings
Xiuxuan Yang, Bi Zhang
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab263f
16
Bioinspired micro/nanostructured surfaces prepared by femtosecond laser direct writing for multi-functional applications
Yiyuan Zhang, Yunlong Jiao, Chuanzong Li, Chao Chen, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, Jiaru Chu
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab95f6
17
A critical review on the chemical wear and wear suppression of diamond tools in diamond cutting of ferrous metals
Guo Jiang, Zhang Jianguo, Pan Yanan, Kang Renke, Namba Yoshiharu, Shore Paul, Yue Xiaobin, Wang Baorui, Guo Dongming
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab5d8f
18
Additive manufacturing in radiation oncology: a review of clinical practice, emerging trends and research opportunities
Rance Tino, Martin Leary, Adam Yeo, Elizabeth Kyriakou, Tomas Kron, Milan Brandt
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab70af
19
Emerging miniaturized energy storage devices for microsystem applications: from design to integration
Huaizhi Liu, Guanhua Zhang, Xin Zheng, Fengjun Chen, Huigao Duan
2020, 2(4). doi: 10.1088/2631-7990/abba12
20
Additive manufacturing of precision optics at micro and nanoscale
Abolfazl Zolfaghari, Tiantong Chen, Allen Y. Yi
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0fa5
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Last
 • Total:4
 • To
 • Go