• Open access free of charge
 • Free and professional English polishing
 • Free and high quality figure editing
 • Free widest possible global promotion for your research

Most Cited

1
Projection micro stereolithography based 3D printing and its applications
Qi Ge, Zhiqin Li, Zhaolong Wang, Kavin Kowsari, Wang Zhang, Xiangnan He, Jianlin Zhou, Nicholas X Fang
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab8d9a
2
Towards atomic and close-to-atomic scale manufacturing
Fengzhou Fang, Nan Zhang, Dongming Guo, Kornel Ehmann, Benny Cheung, Kui Liu, Kazuya Yamamura
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0dfc
3
Emerging miniaturized energy storage devices for microsystem applications: from design to integration
Huaizhi Liu, Guanhua Zhang, Xin Zheng, Fengjun Chen, Huigao Duan
2020, 2(4). doi: 10.1088/2631-7990/abba12
4
Manufacturing technologies toward extreme precision
Zhiyu Zhang, Jiwang Yan, Tsunemoto Kuriyagawa
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab1ff1
5
Multi-sensor measurement and data fusion technology for manufacturing process monitoring: a literature review
Lingbao Kong, Xing Peng, Yao Chen, Ping Wang, Min Xu
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab7ae6
6
Bioinspired micro/nanostructured surfaces prepared by femtosecond laser direct writing for multi-functional applications
Yiyuan Zhang, Yunlong Jiao, Chuanzong Li, Chao Chen, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, Jiaru Chu
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab95f6
7
Micromanufacturing of composite materials: a review
Mahadi Hasan, Jingwei Zhao , Zhengyi Jiang
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0f74
8
A review on microstructures and properties of high entropy alloys manufactured by selective laser melting
Chen Zhang, Junkai Zhu, Huai Zheng, Hui Li, Sheng Liu , Gary J Cheng
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab9ead
9
Sub-10 nm fabrication: methods and applications
Yiqin Chen, Zhiwen Shu, Shi Zhang, Pei Zeng, Huikang Liang, Mengjie Zheng, Huigao Duan
2021, 3(3). doi: 10.1088/2631-7990/ac087c
10
Underwater persistent bubble-assisted femtosecond laser ablation for hierarchical micro/nanostructuring
Dongshi Zhang, Bikas Ranjan, Takuo Tanaka, Koji Sugioka
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab729f
11
A review on glass welding by ultra-short laser pulses
Kristian Cvecek, Sarah Dehmel, Isamu Miyamoto, Michael Schmidt
2019, 1(4). doi: 10.1088/2631-7990/ab55f6
12
Developments and perspectives on the precision forming processes for ultra-large size integrated components
Shijian Yuan, Xiaobo Fan
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab22a9
13
The ‘skin effect’ of subsurface damage distribution in materials subjected to high-speed machining
Bi Zhang, Jingfei Yin
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab103b
14
An overview of laser-based multiple metallic material additive manufacturing: from macro- to micro-scales
Chao Wei, Zhizhou Zhang, Dongxu Cheng, Zhe Sun, Menghui Zhu, Lin Li
2021, 3(1). doi: 10.1088/2631-7990/abce04
15
Additive manufacturing of precision optics at micro and nanoscale
Abolfazl Zolfaghari, Tiantong Chen, Allen Y. Yi
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0fa5
16
Additive manufacturing in radiation oncology: a review of clinical practice, emerging trends and research opportunities
Rance Tino, Martin Leary, Adam Yeo, Elizabeth Kyriakou, Tomas Kron, Milan Brandt
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab70af
17
Material embrittlement in high strain-rate loadings
Xiuxuan Yang, Bi Zhang
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab263f
18
Meniscus fabrication of halide perovskite thin films at high throughput for large area and low-cost solar panels
Xuezeng Dai, Yehao Deng, Charles H Van Brackle , Jinsong Huang
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab263e
19
Effects of laser scanning strategies on selective laser melting of pure tungsten
Dongdong Gu, Meng Guo, Hongmei Zhang, Yixuan Sun, Rui Wang, Lei Zhang
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab7b00
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:6
 • To
 • Go