• Open access free of charge
  • Free and high quality figure editing
  • Free widest possible global promotion for your research

Most Cited

1
Projection micro stereolithography based 3D printing and its applications
Qi Ge, Zhiqin Li, Zhaolong Wang, Kavin Kowsari, Wang Zhang, Xiangnan He, Jianlin Zhou, Nicholas X Fang
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab8d9a
2
Towards atomic and close-to-atomic scale manufacturing
Fengzhou Fang, Nan Zhang, Dongming Guo, Kornel Ehmann, Benny Cheung, Kui Liu, Kazuya Yamamura
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0dfc
3
Sub-10 nm fabrication: methods and applications
Yiqin Chen, Zhiwen Shu, Shi Zhang, Pei Zeng, Huikang Liang, Mengjie Zheng, Huigao Duan
2021, 3(3). doi: 10.1088/2631-7990/ac087c
4
Triply periodic minimal surface (TPMS) porous structures: from multi-scale design, precise additive manufacturing to multidisciplinary applications
Jiawei Feng, Jianzhong Fu, Xinhua Yao, Yong He
2022, 4(2). doi: 10.1088/2631-7990/ac5be6
5
Multi-sensor measurement and data fusion technology for manufacturing process monitoring: a literature review
Lingbao Kong, Xing Peng, Yao Chen, Ping Wang, Min Xu
2020, 2(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab7ae6
6
An overview of laser-based multiple metallic material additive manufacturing: from macro- to micro-scales
Chao Wei, Zhizhou Zhang, Dongxu Cheng, Zhe Sun, Menghui Zhu, Lin Li
2021, 3(1). doi: 10.1088/2631-7990/abce04
7
Bioinspired micro/nanostructured surfaces prepared by femtosecond laser direct writing for multi-functional applications
Yiyuan Zhang, Yunlong Jiao, Chuanzong Li, Chao Chen, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, Jiaru Chu
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab95f6
8
Emerging miniaturized energy storage devices for microsystem applications: from design to integration
Huaizhi Liu, Guanhua Zhang, Xin Zheng, Fengjun Chen, Huigao Duan
2020, 2(4). doi: 10.1088/2631-7990/abba12
9
Manufacturing technologies toward extreme precision
Zhiyu Zhang, Jiwang Yan, Tsunemoto Kuriyagawa
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab1ff1
10
A review on microstructures and properties of high entropy alloys manufactured by selective laser melting
Chen Zhang, Junkai Zhu, Huai Zheng, Hui Li, Sheng Liu , Gary J Cheng
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/ab9ead
11
The ‘skin effect’ of subsurface damage distribution in materials subjected to high-speed machining
Bi Zhang, Jingfei Yin
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab103b
12
Atomic and close-to-atomic scale manufacturing: perspectives and measures
Fengzhou Fang
2020, 2(3). doi: 10.1088/2631-7990/aba495
13
A critical review on the chemical wear and wear suppression of diamond tools in diamond cutting of ferrous metals
Guo Jiang, Zhang Jianguo, Pan Yanan, Kang Renke, Namba Yoshiharu, Shore Paul, Yue Xiaobin, Wang Baorui, Guo Dongming
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab5d8f
14
Developments and perspectives on the precision forming processes for ultra-large size integrated components
Shijian Yuan, Xiaobo Fan
2019, 1(2). doi: 10.1088/2631-7990/ab22a9
15
Micromanufacturing of composite materials: a review
Mahadi Hasan, Jingwei Zhao , Zhengyi Jiang
2019, 1(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab0f74
16
Defect inspection technologies for additive manufacturing
Yao Chen, Xing Peng, Lingbao Kong, Guangxi Dong, Afaf Remani, Richard Leach
2021, 3(2). doi: 10.1088/2631-7990/abe0d0
17
Underwater persistent bubble-assisted femtosecond laser ablation for hierarchical micro/nanostructuring
Dongshi Zhang, Bikas Ranjan, Takuo Tanaka, Koji Sugioka
2020, 2(1). doi: 10.1088/2631-7990/ab729f
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:10
 • To
 • Go